Home - Nieuws - Diensten - Adressen - Lid worden  
   

Algemene voorwaarden

Het bezoeken van www.spinternet.be betekent dat je je stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande voorwaarden. Spinternet behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Op deze website vind je informatie met betrekking tot Spinternet vzw. Deze site is toegankelijk voor iedereen. De pagina's worden onderhouden door Spinternet. We besteden de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en toegankelijkheid van deze website. Spinternet kan echter onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor technische en/of redactionele fouten die desondanks zouden voorkomen.

Copyright

De inhoud, foto's, media, code en design van deze website zijn en blijven eigendom van Spinternet. Ze zijn onderworpen aan het auteursrecht en mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd of verder verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Spinternet. Wil je graag bepaalde stukken van deze site overnemen, of denk je aanspraak te kunnen maken op bepaalde delen waarvoor geen specifieke auteursrechten vermeld staan, contacteer ons dan.

Privacy policy

Alle contactgegevens die op deze site vermeld staan, zijn bedoeld voor persoonlijk contact met de betrokkenen. Het is bij wet verboden deze gegevens te gebruiken voor promotie van een product, dienst of activiteit. Geen enkele eigenaar van een e-mailadres op deze site stemt hierin toe.

De foto's die je op deze website vindt, zijn genomen tijdens de activiteiten van Spinternet en haar leden. Het is onmogelijk om aan alle personen die erop te zien zijn een persoonlijke toelating tot publiceren te vragen. Tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek stemmen leden van Spinternet er mee in dat foto's van onze activiteiten kunnen worden gebruikt bij het maken van publicaties of deze website. Wil je niet dat foto's waar jij op te zien bent hiervoor gebruikt worden, gelieve ons dan een mailtje te sturen.

Tijdens het bekijken van deze site worden geen cookies gebruikt. Er worden verder geen specifiek persoonlijke gegevens van de bezoekers opgeslagen zonder dat je hiertoe een formulier invult.

De persoonlijke gegevens die je opgeeft op www.spinternet.be, www.scoutnet.be, www.lokalenverhuur.be of www.kampterreinen.be geven we niet door aan derden. Je kan ten alle tijde je gegevens inzien, verbeteren of schrappen.

Disclaimer

De Spinternet leden ontwikkelen webapplicaties voor de specifieke doelgroepen. Een alternatief voor facebook, waar de identiteit van de vereniging centraal staat. De domeinnaam van de vereniging is het tussenplatform voor de communicatie tussen leden en koepel. Volgende API's zijn momenteel operationeel: lokalenverhuur + verhuurkalender, groepenoverzicht, contactenbeheer, emailaliases en mailinglijsten.

Elke geregistreerde gebruiker kan zelf lokalengegevens, kamptereinen, activiteiten of organisaties toevoegen. Deze dienen goedgekeurd te worden door de beheerder (webmaster) van de verenigingswebsite. De personen of organisaties die content toevoegen worden geacht om zelf deze gegevens up to date te houden. Spinternet is bijgevolg niet verantwoordelijk voor data die niet correct of up-to-date zijn op de websites waar de verzamelde data getoond worden.

Misbruik

Het is bij wet verboden de site/server te misbruiken of veranderen. Van deze site worden alle logfiles zorgvuldig geanalyseerd. Bij misbruik heeft Spinternet het recht deze informatie door te geven aan de bevoegde instanties.

Dankwoordje

Spinternet is een vzw die draait op vrijwilligers. Achter de schermen zijn Stein Hautekees, Tim Joosten en vele anderen week in week uit druk bezig om de server te onderhouden, onze service te verbeteren en te antwoorden op jullie vragen. We hopen dat het jullie kan smaken... Spinternet, we connect!

© copyright 2024 by Spinternet


 

Over Spinternet | Contacteer ons | Algemene voorwaarden

Valid XHTML 1.0 Transitional


© Spinternet 2009